• Kalwedo Kidabela!!
    Ratu Nor Kit Monuk- Monuk Dedesar